Knopar & Knutar

Här hittar du guider på hur du knyter olika sorters knopar som kan vara bra att kunna för fiskaren

Har du fler knutar eller knopar

Har du fler knopar eller knutar som du tycker skulle passa på denna sidan kan du maila det till info@sfkfirren.se så lägger vi in det så snabbt vi kan

Blood knot

 1. Lägg ändarna mot varandra, överlappa med ca. 15cm.
 2. Lägg 5 varv med den ena linan runt den andra och för änden tillbaka där knuten ska bli.
 3. Gör samma sak med den andra linan.
 4. Dom två ändarna ska nu föras in från motsatt sida av varandra.
 5. Dra försiktig ihop linorna samtidigt som ni drar ut ändarna.
 6. Fukta knuten så ni inte bränner linan innan ni drar ihop knuten helt.

Blood bight knot

Denna knut används ofta när man vill skarva på en lina med färdigt bete, typ vid havsfiske och mete.
 

 1. Lägg ihop linan, så det bildar en ögla.
 2. För öglan bakåt till linspetsen tvista linan två varv.
 3. För tillbaka öglan genom den nya ögla som bildades.
 4. Dra ihop knuten och klipp av linspetsen.

Clinch knot

 1. För in linan i kroken.
 2. Lägg 5 varv runt linan med linspetsen.
 3. Ta tag i linspetsen och för in den i första öglan och genom den stora öglan som bildas.
 4. Dra i linspetsen så linan sträcker sig.
 5. Fukta linan och dra ihop knuten

Double turtle knot

 1. För in linan i kroken.
 2. Gör två enkla öglor och skapa en vanlig knut runt öglorna.
 3. För över bägge öglorna runt kroken.
 4. Dra i båda ändarna så att kuten förs upp till kroköglan
 5. Fukta linan och dra åt.

Dropper

 1. Skapa en ögla på linan.
 2. Håll på bägge sidor av öglan, snurra öglan 6 varv runt linan.
 3. Du ska nu ha fått en tvinnad lina.
 4. Hitta mittpunkten på den tvinnade linan, öppna upp och för in öglan i tvinningen.
 5. Använd ett finger för att dra ner öglan mellan tvinningen.
 6. Använd tänderna eller något fast redskap och håll öglan på plats, samtidigt som du drar i linan på båda sidor om öglan.
 7. Fukta linan och dra åt, var noga med att hålla fast öglan annars glider den tillbaka.

Float stop

 1. Ta en ca. 12cm nylonlina, gärna samma diameter som huvudlinan.
 2. Ta nylonlinan och snurra den 2-3 varv runt huvudlinan.
 3. För bägge ändarna mot varandra snurra tre varv runt varandra.
 4. Dra ihop knuten genom att dra i ändarna.

Hangman

 1. För in ca 15cm lina i kroköglan
 2. För tillbaka linan mot kroken
 3. Snurra linspetsen 5 varv runt linan genom öglan som skapades
 4. Dra i linspetsen så att knuten forma sig.
 5. Fukta linan och dra i linan så att knuten drar ihop sig mot kroken

Jansik knot

 1. För in ca 15cm lina genom krokögat.
 2. Skapa en cirkel och för in den i krokögat igen.
 3. Skapa en ny cirkel för in den en tredje gång i krokögat
 4. Ta tag i dom tre linorna och snurra linspetsen runt cirklarna tre varv.
 5. Håll kroken med en tång eller något liknande.
 6. Dra försiktigt i linspetsen och linan så att knuten går ihop.

Palomar knot

 1. För in linan dubbelvikt genom kroköglan.
 2. Knyt en vanlig överhandsknut, låt kroken dingla fritt i öglan.
 3. Försök undvika att tvinna linan.
 4. För in hela kroken i linöglan.
 5. Dra i båda linändarna så att det blir en knut.

Scaffold knot

 1. För in ca 15cm lina genom krokögat
 2. Lås övre delen av linan med tummen och pekfingret.
 3. Skapa tre öglor runt båda linorna.
 4. För tillbaka linan genom öglorna
 5. Forma knuten genom att dra i linspetsen.
 6. Dra ihop knuten mot kroken.

Snelling a hook

 1. För linspetsen längs med kroken, gör en ögla runt hela kroken.
 2. Håll i bägge linorna runt kroken.
 3. För in linan i krokögat.
 4. Tvinna linan (som är under kroken) runt krok och bägge linorna ca 5-10 varv.
 5. Fukta linan och dra försiktigt ihop knuten
 6. Var försiktig så att inte linspetsen dras ur knuten.

Spider hitch

 1. Skapa en ögla på linan ca. 1,25m.
 2. Håll bägge linorna vid linspetsen.
 3. För upp en ögla vid tummen, så att ni håller fyra linor.
 4. Snurra överbliven lina där ni skapade första öglan runt tummen och linorna ca. 5 varv.
 5. För in resten av linan genom öglan ni skapade vid tummen.
 6. Dra ihop knuten så att den släpper från tummen.
 7. Dra i öglan och linan/linspetsen så att knutet förs ihop.

Surgeon knot

 1. Lägg bägge linorna mot varandra, så att dom överlappar ca 22cm
 2. Håll i bägge linorna på ena sidan.
 3. Ta andra sidan och för bägge linorna runt i en cirkel.
 4. För in bägge linorna i cirkeln så att de går runt varandra.
 5. Se till att det blir 3-5 varv runt varandra.
 6. Dra försiktigt ihop linorna så att en knut bildas, fukta innan den dras ihop helt.

Surgeon end knot

 1. Vik linan och forma den som en ögla.
 2. Gör en överhandsknut och för in öglan i knuten en gång till.
 3. Håll i linan och öglan och dra ihop den till en knut.

Offshore swivel knot

 1. Denna knut används när man har en dubbel lina.
 2. Ta änden på dubbel linan och för in den i beteslåset.
 3. För upp öglan mot linan och lägg en lina på var sida om beteslåset.
 4. Håll i dubbel linan och öglan.
 5. Tvinna linan ca. 6 varv runt beteslåset och öglan.
 6. Se till så att inte linan tvinna upp sig.
 7. Släpp öglan och dra i dubbel linan.
 8. Håll i beteslåset med en tång och dra ihop knuten så den forma sig vid beteslåset.

Tucked sheet bend

 1. Skapa en Blood Bight Knot på backinglinan.
 2. Ta spetsen på den taperade linan, för igenom den i Blood Bight knuten och gör ett enkelt överslag.
 3. Ta linspetsen och för den bakåt genom öglan på överslaget och sedan framåt.
 4. Håll i linspetsen och dra i linan så knuten forma sig.
 5. Fukta innan den dras ihop helt.

Turtle knot

 1. För in linspetsen i krokögat.
 2. Gör en vanlig ögla.
 3. Ta linspetsen och gör ett enkelt överslag i öglan.
 4. Dra åt lite försiktigt så att en knut formas på öglan.
 5. Placera kroken i öglan och dra åt.

Uni-Hangman knot

 1. Lägg bägge linorna mot varandra, så att dom överlappar ca 15cm.
 2. Använd en av linspetsarna och forma den till en cirkel som överlappar båda linorna.
 3. Gör så ca. 6 gånger tillbaka.
 4. Dra åt linan så att en knut formar sig.
 5. Gör likadant med den andra linspetsen.
 6. Dra i linorna så knutarna glider ihop.