SFK Firrens Båt

Villkor & Regler för användande av SFK Firrens båt

  • Du måste vara medlem i SFK Firren
  • För att medlemmar under 15år ska få använda båten måste målsman stå som ansvarig
  • Den som lånar båten ansvarar för att den är rengjord och ordentligt förtöjd
  • Vid eventuella skador på båten kan låntagaren bli betalningsskyldig för reparationerna
  • All användning av båten sker på Egen risk
  • Bokning och utlämning av nycklar och åror görs hos ansvarig utlånare

(Aktiva medlemmar får låna båten kostnadsfritt)

Kontaktpersoner

Mikael Gustavsson
Tel: 070-3103907
Mail: melle_saab@hotmail.com